Dlaczego świerk klasy C24 a nie KVH?

Wykorzystywane przez nas drewno to gwarancja wytrzymałości – wszystko dzięki wizualnemu sortowaniu, profesjonalnej technologii suszenia oraz kalibracji. Używamy m.in. świerka i jodły.

Drewno konstrukcyjne lite KVH jest wizualnie sortowanym, technicznie suszonym i kalibrowanym drewnem litym ze świerka/jodły lub modrzewia/daglezji, o zdefiniowanym zachowaniu wymiarów

Świerk klasy C24 jest również suszony do wilgotności 18 %, jest strugany dzięki czemu ma dokładne wymiary, ma również fazowane krawędzie wzdłużne, podlega wizualnemu sortowaniu. Ponadto drewno, z którego my budujemy domy pochodzi z terenów górskich, gdzie klimat jest zbliżony do klimatu skandynawskiego, tzn. drewno ma mały przyrost roczny i słoje są blisko siebie. Im słoje gęstsze to drzewo silniejsze.

Podsumowując, nie ma potrzeby, aby klient przepłaca kupując drewno KVH.